Kiểm tra, nghiệm thu, giám sát và hoàn công khi xây một ngôi nhà.

13/10/2017 1338 lượt xem Share
Công việc kiểm tra, nghiệm thu là những công tác quan trọng để đảm bảo chất lượng thi công, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến chất lượng công trình và là cơ sở để quyết toán công trình. Công việc hoàn công sẽ giúp bạn có được những thông tin lưu trữ chân thực nhất của công trình đã hoàn thành. Hãy luôn ý thức tuân thủ tuyệt đối các trình tự dưới đây để việc thi ngôi nhà của bạn được thuận lợi và đạt chất lượng cao nhất.
1. Kiểm tra
Việc kiểm tra phải được thực hiện liên tục trong suốt quá trình xây nhà, giám sát viên hoặc chủ nhà nên thường xuyên kiểm tra khối lượng chất lượng, quy cách, kiểu dáng, ... Khi công trình hoàn thành và trước khi nhận bàn giao, chủ nhà nên cùng giám sát và chủ thầu kiểm tra đối chiếu lại so với bản vẽ, những nội dung phát sinh nếu có phải được kê thật chi tiết.
Lưu ý:
Bạn nên kiểm tra chính công việc của người giám sát thi công, hãy đảm bảo rằng họ làm việc với sự cần mẫn, khách quan và liêm chính.
2. Nghiệm thu
Việc nghiệm thu phải được thực hiện đối với từng công việc, từng bộ phận, từng hạng mục công trình, và toàn bộ công trình để đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật. Các bộ phận bị che khuất của công trình phải được nghiệm thu và vẽ bản vẽ hoàn công trước khi tiến hành các công việc tiếp theo. Những giấy tờ này cũng là cơ sở pháp lý để xin hoàn công sau đó. Bạn hãy căn cứ vào thoả thuận và hợp đồng của các bên để tiến hành nghiệm thu một cách cẩn trọng và chi tiết. Việc nghiệm thu được thực hiện bởi ít nhất các bên sau: Chủ đầu tư, nhà thầu thi công, giám sát thi công và phải lập thành các biên bản được đánh số thứ tự theo trình tự thời gian.
Lưu ý:
Các biên bản nghiệm thu chính là căn cứ để thanh quyết toán hợp đồng thi công. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy tham vấn ý kiến của KTS hoặc các chuyên gia.
3. Hoàn công
Hồ sơ hoàn công là các bản vẽ, ảnh chụp, ghi chép lại tình trạng thực tế của công trình, của bộ phận công trình bao gồm cả các hệ thống kỹ thuật bị che khuất. Bạn có thể thắc mắc là hồ sơ này dùng để làm gì?
- Thủ tục hoàn công hay thủ tục hoàn tất thi công là một phần quan trọng nhất để có sổ hồng. Hồ sơ hoàn công sẽ được làm theo quy định và nộp tại cơ quan thẩm quyền (Phòng quản lý đô thị quận, huyện hoặc cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật);
- Hồ sơ hoàn công cũng được sử dụng khi cần bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo công trình. Việc chỉ sử dụng hồ sơ thiết kế cho mục đích này có thể gây ra những sai sót vì thực tế không có công trình nào được thi đúng 100% theo hồ sơ thiết kế mà bao giờ cũng có những sai lệch do trình độ và công nghệ thi công, do thay đổi điều chỉnh trong quá trình thi công.
 
Tags: giam sat phan thiet_cong trinh phan thiet


Tags: