Xây nhà trọn gói Hàm Thuận Bắc Bình Thuận

    Đổ bê tông giàn mái trong xây dựng

    Ngày đăng: 13/07/2017 2292 Lượt xem

    Đổ bê tông mái cũng tương tự như đổ bê tông sàn, nhưng về mùa hè khi nhiệt độ lên trên 30 độ C, phải đổ bê tông liên tục để đảm bảo tính liên kết của bê tông. Nếu bắt buộc phải ngừng lại cần chờ bê tông tương đối cứng mới tiếp tục đổ ( sau từ 1 đến 2 ngày ). Việc đổ bê tông nối tiếp phải thực hiện đúng quy phạm khớp nối bê tông ( khe thi công, mạch thi công ).