Tra thước lỗ ban cửa đi

07/07/2017 1143 lượt xem Share

Kích thước Lỗ Ban - tra số đo thước Lỗ Ban (Tính theo cm)

kich-thuoc-lo-ban-tot
Các kích thước lỗ ban tốt phổ biến:
67 cm(Quan: Cung tốt chỉ quan vận. Đăng khoa: Thi cử đỗ đạt học hành tốt), 
68
 cm(Tiến ích: Thu hoạch nhiều lợi ích. Quý tử: Sinh được quý tử). 
69
 cm (Phú quý: Tăng tài, cát lợi. Thêm đinh), 
81
 cm (Tài trí: Tài đáo lâm môn. Tài vượng: Thêm tiền tài, tiến bảo), 
86
 cm (Tài trí: Tài đáo lâm môn. Thiên đức: Hưởng lộc từ trời), 
87
 cm (Tài trí: Tài đáo lâm môn. Hỷ sự: Có nhiều chuyện vui), 
88
 cm (Bảo khố: Kho vàng, tài lộc. Tiến bảo: Chiêu tài tiến bảo), 
89
 cm(Lục hợp: Hòa hợp mỹ mãn. Thêm phúc: Gia tăng phúc lộc), 
106
 cm(Quý tử: Sinh quý tử. Đăng khoa: Thi cử đỗ đạt, học hành tốt), 
107
 cm (Đại cát: Cát tường, cát lợi, may mắn. Quý tử: Sinh quý tử), 
108
 cm(Thuận khoa: Thuận lợi thi cử. Thêm đinh: Thêm xuất đinh), 
109
 cm(Tài lộc, hưng vượng), 
125 
 cm(Đăng khoa, thiên đức), 
126 
 cm(Mạng: Mọi sự đều tốt. Hỷ sự: Có nhiều chuyển vui), 
127
 cm(Tiến bảo), 
128
 cm(Hưng vượng, thêm đức), 
133
 cm(Nghênh phúc, đại cát), 
134
 cm(Nghênh phúc, tài vượng), 
145
 cm(Thêm đinh, đăng khoa), 
146
 cm (Thêm đinh, quý tử), 
147
 cm (Thêm đinh, lợi ích), 
148 
 cm(Quý tử, hưng vượng),
153
 cm (Quan, lục hợp), 
154 
 cm(Tấn ích, tài), 
155 
 cm(Phú quý, tiến bảo), 
167 
 cm(Tài trí, thêm phúc), 
172
 cm (Tài trí, đại cát), 
173
 cm (Bảo khố, tài vượng), 
174 
 cm(Bảo khố, lợi ích), 
175
 cm (Lục hợp, thiên khố), 
176 
 cm(Nghênh phúc, phú quý), 
192 
 cm(Đại cát, lục hợp), 
193 
 cm(Đại cát, tài), 
194 
 cm(Thuận khoa, tiến bảo), 
195 
 cm(Tài lộc, phúc tinh), 
196 
 cm(Tấn ích, đỗ đạt), 
197
 cm (Tấn ích, thêm đinh), 
198 
 cm(Phú quý, đăng khoa), 
211 
 cm(Đăng khoa, đại cát), 
212
 cm ( Mạng: Mọi sự đều tốt. Tài vượng: Thêm tiền tài), 
213 
 cm(Tiến bảo, lợi ích), 
214 
 cm(Hưng vượng, thiên khố), 
215 
 cm(Tài trí, phú quý), 
216 
 cm(Bảo khố, tiến bảo), 
217
 cm (Tài, tài lộc), 
218 
 cm(Lục hợp, thuận khoa), 
231 
 cm(Thêm đinh, lục hợp), 
232
 cm (Tài, lợi ích), 
233
 cm (Lợi ích, tiến bảo),
234
 cm (Lợi ích, phúc tinh),
235 
 cm(Đại cát, đỗ đạt), 
236 
 cm(Thuận hòa, thêm đinh), 
237 
 cm(Thuận khoa, tài vượng), 
253 
 cm(tài trí, thiên khố), 
254 
 cm(đăng khoa, phú quý), 
255 
 cm(tiến bảo), 
256 
 cm(tiến bảo, tài lộc), 
257 
 cm(hưng vượng, thuận khoa), 
262
 cm (nghênh phúc, đăng khoa), 
274
 cm (thêm đinh, đỗ đạt), 
275 
 cm(Lợi ích, thêm đinh), 
276 
 cm(tài vượng, nghĩa), 
281 
 cm(tài lộc, thiên đức), 
282 
 cm(tấn ích, hỷ sự), 
283 
 cm(phú quý, tiến bảo), 
284
 cm (phú quý, thêm phúc), 
295 
 cm(tài trí, tài lộc), 
296 
 cm(tài trí, thuận khoa), 
301
 cm (tài trí, đăng khoa), 
302 
 cm(bảo khố, quý tử), 
303 
 cm(tài, thêm đinh), 
320 
 cm(quý tử, thêm đức), 
321
 cm (đại cát, hỷ sự), 
322 
 cm(thuận khoa, tiến bảo), 
323
 cm (tài lộc, thêm phúc), 
340 
 cm(đăng khoa, đăng khoa), 
341 
 cm(tiến bảo, quý tử), 
342
 cm (tiến bảo, thêm đinh), 
343 
 cm(hưng vượng, hưng vượng), 
348
 cm (nghênh phúc, lục hợp), 
360 
 cm(thêm đinh, hỷ sự), 
361 
 cm(lợi ích, tiến bảo), 
362 
 cm(nghĩa, thêm phúc), 
367 
 cm(tài lộc, đại cát), 
368 
 cm(tấn ích, tài vượng), 
369 
 cm(phú quý, lợi ích), 
381 
 cm(tài trí, thêm đinh), 
381 
 cm(tài trí, hưng vượng), 
387 
 cm(tài trí, lục hợp), 
388 
 cm(bảo khố, tài), 
389 
 cm(lục hợp, tiến bảo), 
390 
 cm(lục hợp, phúc tinh), 
391 
 cm(nghênh phúc, đỗ đạt)…

 Vũ Sưu tầm

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Đoàn Anh Quốc
Địa chỉ: F38 Từ Văn Tư (nối dài), Phan Thiết, Bình Thuận
Điện thoại: 0252 3739 734 - 0917717379
Email: kientrucdaq@gmail.com
www: doananhquoc.com
Tags: