Thư viện văn bản pháp luật

Quý khách đang sử dụng Thư viện Pháp luật Miễn phí về Kiến trúc Xây dựng do Công ty Kiến trúc Đoàn Anh Quốc cung cấp. Thư viện bao gồm các văn bản pháp luật được ban hành từ năm 2000 và còn hiệu lực thi hành. Các văn bản mới sẽ được Chúng tôi cập nhật thường xuyên.
 
Chúng tôi luôn cố gắng thu thập thật đầy đủ, chính xác nội dung các văn bản pháp luật đã được ban hành từ chính các cơ quan ban hành hoặc các nguồn đáng tin cậy. Nhưng Chúng tôi không đảm bảo rằng nội dung các văn bản cung cấp là tuyệt đối chính xác như những văn bản gốc có dấu đỏ. Việc số hóa từ văn bản gốc sang file lưu trữ có thể gặp lỗi hiển thị hoặc lỗi chính tả.

Thư viện

HDNC xây dựng
HỢP ĐỒNG KHOÁN NHÂN CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở THAM KHẢO. » Download
Ngày ban hành:
10/2014/TT-BXD
THÔNG TƯ 10/2014/TT-BXD Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ » Download
Ngày ban hành: 10/2014
02/2013/CT-UBND
Chỉ thị về việc tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận » Download
Ngày ban hành: 20/12/2013
32 /2011/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH 32 . Ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng tỉnh Bình Thuận » Download
Ngày ban hành: 31/10/2011
856/QĐ-BXD
Quyết định 856/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 17/08/2009 về việc thành lập Hội đồng khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu tiêu chuẩn: "Khảo sát địa kỹ thuật - Thí nghiệm hiện trường. Thí nghiệm nén ngang trong hố khoan" » Download
Ngày ban hành: 14/08/2009
23/2012/TT-BTC
Thông tư 23/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch » Download
Ngày ban hành: 17/08/2009
01/2012/TT-BXD
Thông tư 01/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam » Download
Ngày ban hành: 17/08/2009
68/2012/NĐ-CP
Nghị định 68/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng » Download
Ngày ban hành: 12/09/2012
6176/QĐ-UBND
Quyết định 6176/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 » Download
Ngày ban hành: 30/12/2012
Văn phòng: (0252) 3 739 734Hotline: 0917 717 379